Tilskudd til balansert ventilasjon fra Enova

Inntil 20.000 kr i tilskudd uten søknad – vi hjelper deg

Nå kan du få inntil 20.000 kroner i tilskudd til å finansiere ettermontering av anlegg for balansert ventilasjon. Dette er en meget gunstig ordning som Enova administrer på vegne av staten, og man trenger ikke søke på forhånd bare man oppfyller kravene til støtte, det er et såkalt «rettighetsbasert tilskudd». Les mer lenger nede.

Eksisternede Villavent: Dersom du har et eldre Villavent-anlegg anbefaler vi at du tar kontakt for å sjekke muligheten til å oppgradere til dagens standard, selv om dette ikke kvalifiserer til støtte fra Enova. Dersom kjøkkenventilatoren (kjøkkenviften) er tilkoblet Villavent-anlegget anbefaler vi at du vurderer å installere separat kjøkkenventilator samtidig med at du oppgraderer den balanserte ventilasjonen.

Vi foretar gratis befaring på Nord-Jæren:

Kontakt oss for GRATIS befaring nå

Hvorfor skal jeg fornye eller installere balansert ventilasjon?

Det er mange gode argumenter for å installere moderne balansert ventilasjon:

  • Bedre inneklima – få frisk luft inn, og få den brukte luften ut. Bra for alle, spesielt allergikere
  • Spar energi – 80 % av varmen fra den brukte luften overføres til den friske luften i en varmegjenvinner (eldre anlegg har mye lavere gjenvinningsgrad)
  • Klimatiltak – reduser klimagassutslippene

Hvem er Enova?

Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling av energi- og klimateknologi.
Kilde: Enova

Enova sier:

Invester i et balansert ventilasjonsanlegg, et energivalg som er godt å leve med. Vi gir tilskudd til deg som ønsker å gjøre en innsats for klimaet.
Kilde: Enova

Hva kan jeg få støtte til?

  1. Ja – Ettermontering av balansert ventilasjon – les mer
  2. Nei – Bytte av utslitt varmeveksler – les mer

1. Ettermontering av balansert ventilasjon

Oppgrader boligen din med balansert ventilasjon
Dette er et tiltak hvor du har et hus som ikke har balansert ventilasjon fra før. Her installerer man ventilasjonskanaler for avtrekk og lufttilførsel, og et ventilasjonsaggregat (en varmeveksler med vifte). Minimum skal det være avtrekk fra våtrom og kjøkken, og lufttilførsel i oppholdsrom og soverom. Varmeveksleren skal ha høy varmegjenvinning, minimum 80 %.

Du vil få maksimalt tilskudd, 20.000 kr, dersom de totale kostnadene for utstyr og arbeid er 80.000 kr. Det vil si at du betaler 60.000 kr selv, og staten betaler 20.000 kr. En meget god avtale!

Skogland Blikk hjelper deg med å planlegge og gjennomføre etterinstallasjonen av balansert ventilasjon i din bolig.

Kontakt oss for GRATIS befaring nå

2. Bytte av utslitt varmeveksler

Kun behov for å bytte ut varmeveksleren?

Kanskje du har et eksisterende anlegg for balansert ventilasjon? Mange fikk installert «Villavent» og andre typer balansert ventilasjon både på 70-, 80- og 90-tallet. Dette kvalifiserer dessverre ikke til støtte fra Enove, men det kan allikevel være god økonomi i å oppgradere din gamle varmeveksler eller Villavent.

Når varmeveksleren/viften har nådd en alder på 20-30 år så kan driftslitasje, vannlekkasjer (kondensvann), muggsopp og korrosjon gjøre seg gjeldende. Selve varmeveksleren vil da på et tidspunkt bli moden for utskifting, mens røropplegget i stor grad kan gjenbrukes etter en rens.

I tillegg har disse gamle systemene gjerne en mye lavere virkningsgrad (varmeoverføring), gjerne rundt 60 %, dvs langt lavere enn dagens høyeffektive varmevekslere med over 80% varmegjenvinning.

Sikre deg best mulig økonomi og driftssikkerhet – sørg for at du ikke står uten fungerende ventilasjon – Ta kontakt for befaring og tilbud.

Kontakt oss for GRATIS befaring nå

Hvem kan utføre arbeidet?

Enova setter krav om at arbeidet skal utføres av personer som har nødvendig utdanning og autorisasjon. Skogland Blikk oppfyller disse kravene, og du kan derfor kjenne deg trygg på at den balanserte boligventilasjonen fungerer som den skal etter montering og igangkjøring.

Hvor mye får jeg i støtte?

Du får 25 % av totalkostnadene tilbakebetalt fra Enova, maksimum 20.000 kr, for ettermontering av balansert ventilasjon i eksisterende bygg. Du kan få penger tilbake hvis du har fått installert et balansert ventilasjonssystem i din egen helårsbolig i Norge med godkjent byggemelding før 1. juli 2010. Ventilasjonsanlegget må ha vært kjøpt de siste 18 månedene for at du skal ha krav på støtte.

Vær oppmerksom på at du ikke må ha fått støtte fra denne ordningen på den aktuelle adressen tidligere – kun én gang pr adresse. Merk også at det gjelder tidsfrister for innsending av kvitteringer og dokumentasjon. Fullstendige vilkår finner du her hos Enova.

Vi hjelper deg

Skogland Blikk bistår deg med planlegging og installasjon, samt veiledning for å få utbetalt tilskuddet.

Kontakt oss for GRATIS befaring nå

 

Referanser

Enova – Tilskudd til balansert ventilasjon